Карта

Вижте кои марки може да откриете при нас

Разполагаме с богата селекция магазини и услуги, разпростиращи се от ниво -1 до ниво 3.

Партер

 
Balcony
1 of 9

Главен вход

2 of 9

3 of 9

4 of 9

5 of 9

6 of 9
Щанд за аксесоари за телефони

 

7 of 9

8 of 9
Свободно място

 

9 of 9

Етаж +1

1 of 5

2 of 5
MySilver
3 of 5
Свободно място
4 of 5

5 of 5

Етаж +2

1 of 5

2 of 5
Perfumes
3 of 5
Свободно място
4 of 5

5 of 5

Етаж +3

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.